Akshaya Homes Pvt Ltd

 • 36 Carats, Egmore
 • Vibygor, Nungambakkam – (Commercial Projects)
 • Oceano, Besant Nagar
 • White House, Adyar
 • Habitat, Kandanchavadi

Srinivasan Associates Pvt ltd

 • Aravind Eye Hospital, Chennai & Tirunelveli
 • S & S Foundation,
 • S & P Essence
 • SPV, Valasaravakkam

Casagrand Civil Engg Pvt Ltd

 • Irene, Manapakkam
 • Woodside, Manapakkam
 • Castle, Manapakkam
 • Miro, Manapakkam
 • Olympus, Raja Annamalai puram
 • ECR14, Kanathur
 • Asta, Korattur
 • Supremus, Thalambur
 • Smarttown, Thalambur
 • Northern Star, Madhavaram
 • Crescendo, Nolumbur